Permohonan Geran Probet

Geran Probet seperti yang di dalam entri yang lepas adalah satu dokumen yang perlu dipohon oleh Wasi (orang yang dinamakan di dalam wasiat) di Mahkamah Tinggi.

Antara dokumen yang diperlukan oleh Wasi adalah seperti berikut:-

 1. Wasiat asal yang sempurna dan sah (dengan kehadiran saksi yang layak);
 2. Sijil kematian (asal dan salinan) dan kad pengenalan si mati yang telah diakuisah;
 3. Salinan kad pengenalan wasi-wasi; dan
 4. Senarai Aset dan Liabiliti simati.

Dokumen-dokumen yang perlu difailkan secara berperingkat di Mahkamah adalah seperti berikut:-

Bahagian 1
 1. Saman Pemula Ex-Parte (untuk memulakan sesuatu tindakan Mahkamah);
 2. Afidavit Sokongan (untuk menyokong permohonan Saman Pemula yang mana akan diekshibitkan dokumen-dokumen yang dinyatakan di atas);
 3. Afidavit Menyaksi Wasiat (diikrarkan oleh 2 orang yang menjadi saksi ketika wasiat ditandatangani);
 4. Notis Perlantikan Peguamcara
Setelah pemfailan Saman Pemula, Mahkamah akan memberikan nombor guaman dan tarikh pendengaran untuk proses seterusnya.  Mahkamah juga akan membuat semakan samada wasiat yang disertakan pernah digunakan atau tidak sebelumnya.  Hanya wasiat yang belum berdaftar sahaja yang boleh diproses.

Mahkamah seterusnya akan meminta untuk dokumen asal seperti Sijil Mati Asal dan Wasiat Asal diserahkan ke Mahkamah sebelum tarikh pendengaran yang telah ditetapkan.

Setelah pendengaran Mahkamah akan mengeluarkan satu notis bayaran dan meminta untuk dikemukan dokumen-dokumen lain seperti berikut:-

Bahagian 2
 1. Sumpah Pentadbiran;
 2. Notis Perlantikan Peguamcara (sekiranya belum difailkan dibahagian 1);
 3. Senarai Aset dan Liabiliti; dan
 4. Senarai Benefisiari (Waris).

Setelah Mahkamah berpuashati dengan dokumen yang dikemukakan dan setelah bayaran Pengeluaran Geran & Engrossing dijelaskan barulah Mahkamah akan mengeluarkan satu Geran Probet yang dimeterai.  Geran Probet yang lengkap terdiri daripada (1) Grant of Probate yang dikeluarkan oleh Mahkamah; (2) Wasiat; (3) Senarai Aset & Liabiliti; (4) Senarai Waris.    


Kos Pemfailan Dokumen di Mahkamah


1.

Saman Pemula Ex-Parte   

RM160.00

2.

Afidavit-afidavit               

RM  16.00 (setiap satu)

3.

Notis Perlantikan Peguam   

RM  16.00

4.

Notis Pengeluaran Geran

RM400.00

5.

Engrossing

RM  40.00

6.

Sumpah Pentadbiran

RM  16.00

7.

Senarai Aset & Liabiliti

RM  16.00

8.

Senarai Waris

RM  16.00

 

Lain-lain kos

Setiap afidavit perlu diikrarkan dihadapan Pesuruhjaya Sumpah yang mana cajnya telahpun ditetapkan.

Afidavit Sahaja:  Asal (RM10.00) dan salinan (RM5.00)

Ekshibit / Lampiran:  Asal (RM5.00) dan salinan (RM2.00) bagi setiap ekshibit.


Secara kasarnya disbursement (tidak termasuk caj peguamcara) untuk mendapatkan Geran Probet adalah sekitar RM800.00.  Kos ini boleh ditolak dari harta pusaka kelak.

Setelah Geran Probet diperolehi, barulah Wasi boleh ke jabatan-jabatan lain, bank, KWSP dan sebagainya untuk memulakan proses memindahkan, mengeluarkan, membahagikan harta-harta seperti yang telah diwasiatkan.